אסינובסקי, מאשה (Masha Asinovski)


חי משנת 1955 עד היום

טרם השגנו מידע על ציירת זו.....00000