מלכין, פליס פזנר (Felice Pazner Malkin)


חי משנת 1929 עד היום בארצות הברית, ישראל

מלכין, פליס פזנר (Felice Pazner Malkin)