מלכה, יעקב (Jacob Malka)


חי משנת 1941 עד היום במרוקו, ישראל

יעקב מלכה