מזרחי, מנחם (Menachem Mizrachi)


חי משנת 1951 עד 2011

מזרחי, מנחם