אג'יאשווילי, סימון (Simon Adjiashvili)


חי משנת 1949 עד היום בישראל

סימון אג'יאשווילי