מסון, הנרי (Henri Masson)


חי משנת 1872 עד 1963 בצרפת

הנרי מסון