צור (בן דוד), פנינה (Pnina Tsur)


חי משנת 1925 עד 2011 בישראל

צור (בן דוד), פנינה (Pnina Tsur)