קמחי, יעקב (Yaacov Kimhi)


חי משנת 1947 עד היום בישראל

קמחי, יעקב (Yaacov Kimhi)