נהור, עליזה (Aliza Nahor)


ציירת גרמניה עלתה בשנת 1938 ארצה