פורת, אלון (Alon Porat)


חי משנת 1951 עד היום בישראל

פורת, אלון (Alon Porat)