רייפר, משה (Moshe Raipher)


חי משנת 4907 עד 1984

רייפר, משה (Moshe Raiper)