מילה, פול (Paul Milet)


חי משנת 1870 עד 1950

מילה, פול (Paul Milet)פול מילה, קרמיקאי נודע שעבד במפעל הפורצלן 'סוורה' בצרפת.