פניגר, עופר (Ofer Feniger)


חי משנת 1942 עד היום בישראל

פניגר, עופר (Ofer Feniger)