אפרים מרכוס, קטה (Kaete Ephraim Marcus)


חי משנת 1892 עד 1970

הייתה ציירת ופסלת ישראלית ילידת גרמניה, לפני עלייתה ארצה הייתה כבר ציירת פעילה וידועה בגרמניה