רובין, פיטה (Pita Rubin)


חי משנת 1923 עד 1975 ברומניה, ישראל

מורה במכון אבני