יקותיאלי, אדם (Addam Yekutiele aka Know Hope)


אדם יקותאלי ידוע בשמו האומנותי: 'Know Hope'