ריכטר מאי, אנה


חי משנת 1865 עד 1955

טרם השגנו מידע על אמנית זו....0000