מרינו מריני (Marino Marini)


חי משנת 1901 עד 1980 באיטליה

מרינו מריני (Marino Marini)