צבי שנער


חי משנת 1936 עד היום

צבי שנער, צייר. נולד ברומניה 1936. עלה לישראל 1950.
לימודים: בעין הוד, עם מרסל ינקו, יהושע גרוסברד ואחרים
1967 שנה ב''ארט סטודנטס ליג'', ניו יורק