קס, יואל


חי משנת 1937 עד היום

טרם השגנו מידע רלבנטי אודות אמן זה....0000