פירר, ואלנטינה (Valentina Firer)


חי משנת 1949 עד היום

00