נימץ, גרגורי (Gregory Nimiets)


חי משנת 1922 עד 1986

טרם השגנו מידע רלבנטי אודות אמן זה....000000