פבלו מטניה (Pablo Matania)


חי משנת 1936 עד היום במקסיקו

פבלו מטניה (Pablo Matania)