אלואיל, אריה (Arieh Allweil)


חי משנת 1901 עד 1967

בתהליך

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה