אריאלי, מרדכי (מורז'ינסקי) ((Mordecai Arieli (Murzinsky)


חי משנת 1909 עד 1993

בתהליך

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה