פרץ, דוד (david peretz)


חי משנת 1906 עד 1982

אמן צרפתי / בולגרי