ליברמן, מקס (Max Liebermann)


חי משנת 1847 עד 1935

צייר ופסל יהודי-גרמני. יצירותיו השתייכו לזרם האימפרסיוניזם