רינה סוצקבר קלדרון ((Rina Sutzkever (Calderon)


חי משנת 1945 עד היום

רינה סוצקבר נ.1945-קלדרון נולדה במוסקבה, עלתה לארץ ב- 1948 עם הוריה, למדה ציור אצל המורה והצייר משה רוזנטליס, ורישום אצל פרופסור שוורצמן, בנוסף השתלמה בטכניקה מעורבת שמן טמפרה בסמינר לציירים באוסטריה בניהולו של גדול ציירי הריאליזם הפנטסטי, ארנסט פוקס