לאו ברנרד איכהורן (Leo Bernhard Eichhorn)


חי משנת 1872 עד 1956 באוסטריה

צייר והיסטוריון אוסטרי,
למד באקדמיה של וינה בין השנים 1889-1896 ומשסיים את לימודיו הצטרף לקואופרטיב האמנים בוינה. במהלך מלחמת העולם הראשונה שירת כצייר וצלם צבאי ותעד את 'שגרת היום' בשטח