דויד, נתן (Nathan David)


חי משנת 1930 עד היום

דויד, נתן (Nathan David)פסל בריטי, חבר אגודת הפסלים המלכותית הבריטית (Royal British Society of Sculptors), הציג בתערוכות רבות בבריטניה ובתערוכת הקיץ באקדמיה המלכותית בלונדון (Royal Academy).