אלוני, שרגא (Shraga Alony)


חי משנת 1945 עד היום

אמן ישראלי