קפלן, נתה (Nata Kaplan)


חי משנת 1918 עד 2005

נתה דושניצקי-קפלן.
ילידת אלכסנדריה שבמצרים.