מגד, חנה


חי משנת 1926 עד 2010 בישראל

אמנית ישראלית, נולדה בחברון ב-1926, למדה רישום אצל מרסל ינקו וציור וצבע אצל יעקב וכסלר. ב-1979 וב-1982 תערוכות עם קבוצת ״אקלים״ וב-2005 תערוכת יחיד, נפטרה ב-2010.