מרזר לבנת, חוה (Eve Livnat - Merzer)


חוה לבנת מרזר, ציירת, בתו של האמן אריה מרזר. נולדה בפאריז. עלתה ארצה עם משפחתה ב1945. חיה בתל אביב ובצפת. לימודים. אצל אריה מרזר, מנחם שמי, ומרדכי לבנון