בורלא, עודד (אורג שטיחים שעבד עבור משכית)


עודד בורלא, בוגר "בצלאל החדש" עיצב שטיחים ל"משכית" בשנות השישים.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה