זהב בין זכוכית - Zwischengoldglas


זהב בין זכוכית - Zwischengoldglas (מגרמנית), טכניקת עיטור כלי זכוכית בה כולאים עלי זהב בין שתי שכבות של כלי הזכוכית. מחדירים לכלי הזכוכית עלה זהב, אוטמים תחתיו כלי זכוכית נוסף התואם בדיוק וקושרים ביניהם בעזרת דבק מיוחד. השימוש בדבק ולא בהתמזגות על ידי חום, הוא המבדיל בין הטכניקה האנגלית (הרווחת בשלהי האימפריה הרומית), עם זאת, בגרמניה היו משתמשים בשתי הטכניקות. עוד במאה ה-3 לפני הספירה טכניקה זו הייתה בשימוש ע"י האימפריה הרומית, אם כי טכניקת מיזוג הזכוכית ע"י חום הייתה נפוצה יותר. במאה ה-18, באוסטריה ובבוהמיה, טכניקה זו הוחייתה מחדש, ומאז הפכה לשכיחה. *יש הנוטים להתבלבל ולכנות צורות שונות של עיטורי זהב על כלי זכוכית כ- verre églomisé, טכניקה צרפתית המתארת ציפוי (פשוט יחסית) בזהב או עלי זהב על כלי זכוכית. (ניתן לראות זאת בשלטי חנויות מהמאה ה -19).

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה