אמנות אפריקאית - מסיכת גאגון (Gagon)


מסיכת גאגון (Gagon) אנשי ה-דן (Dan) , חוף השנהב, ליבריה מסכת גאגון, המייצגת ציפור, תמצא עם קווצת פרוות קוף מחוברת לשולי המסיכה הארוכים. ריקוד הגאגון מלווה בתיפוף ושירה מספק בידור לתושבי הכפר. השימוש במסיכה היה כחובה גם במהלך גירוש פושעים מורשעים מהכפר לאחר השמעת גזר הדינם.