קרמיקת טייגר (Tigerware Pottery)


קרמיקת טייגר (Tigerware Pottery) - כלי טייגר, הנם כלי חרס גרמנים מהמאות ה-16 וה-17 עם גלזורה חומה מנומרת אשר יוצרו באזור עמק הריין (Rhine valley) בקלון ובגרמניה הצרפתית. בנוסף כלי קרמיקת טייגר ייבואו לאנגליה בנסיון לחקות כלי הקרמיקה ב'זיגוג-בדיל' (tin-glazed) אשר היוו פלח שוק במוצרי דפלט, אותם החיקויים גם נקראו כלי טייגר. כדים המעוצבים עם 'זיגוג בדיל', הנקראים כדי מולינג ( (Malling Jug's, שנחשבים לתחילת דרכם של כלי הקרמיקה האנגליים. למרות שחלק מהדוגמאות לכדים אלו משויכות לאזור קנת ((Kent באנגליה (שם נחפרו) יש סבירות גבוהה שמקור יצור הכדים האלו הוא לונדון.