טרגרף (או טרהגרף - Terragraph printing ) הדפס


טרגרף (או טרהגרף - Terragraph printing ) - הינו הדפס הנעשה בשיטה ייחודית שפותחה בישראל על ידי בית הדפוס הר-אל בנמל יפו. שיטת ההדפס הזו משלבת כריכת חומרים שונים שהעיקריים שבהם הם פיגמנטים וחול. ההדפס הסופי בולט (ניתן להרגיש את החול שמוצמד לנייר באותם אזורים בהם הוצמד חול).