קרמיקה ארמנית הסדנה של מגרדיש קרקשיאן (Karakashian)


בשנת 1922 פרשו הצייר מגרדיש קרקשיאן ויוצר הקרמיקה הארמנית נישאן בליאן מסדנת אריחי כיפת הסלע בה עבדו, והקימו יחד את סדנת 'קדרות ארץ ישראל' בדרך שכם בירושלים. לאחר מותו של מגרדיש קרקשיאן בשנת: 1963 יצאו בניו סטפן וברג' קרקשיאן לדרך עצמאית משלהם והקימו יחדיו את הסדנה: 'Jerusalem Pottery' ברחוב הויה דולורוזה בירושלים. כיום מנהלים את הסדנה הנכד הגופ קרקשיאן ורעייתו צוריג.