זכוכית, יצרן צ'כי - היינריך הופמן HEINRICH HOFFMANN (1875-1938)


זכוכית, יצרן צ'כי - היינריך הופמן HEINRICH HOFFMANN (1875-1938) לגבי זכוכית מלכיט שבה התמחה יצרן זה ראו ערך נפרד: זכוכית מלכיט – Malachite Glass