תקופת השושלת הקאג'ארית (Qajar dynasty) 1925-1794


השושלת הקאג'ארית (Qajar dynasty) - הינה שושלת ממוצא טורקמני, ששלטה בפרס (איראן של היום) ובחלק מהארצות השוכנות לה, בין השנים 1925-1794.