כלי כסף ישראלים - חותמות עם האות 'מ'


כלי כסף ישראלים רבים (וגם תכשיטי זהב) נושאים חותמת שבה נראית האות 'מ' ובתוכה מספרים ולפעמים שילוב של מספר ואות, דבר המעיד שבשעתו שולמו המיסים עבור הפריט, יש סברה שהאות 'מ' מייצגת את 'מכון התקנים הישראלי' שהוקם כבר ב: 1945, המספר שמופיע בתוך האות 'מ' אמור לסמל את הזהות של הגובה שגבה את המיסים (מספר מזהה) במקרים בהם הפריט היה מיועד לייצוא, מחקר נוסף מצא שמספרים קבועים הופיעו על חפצי כסף מאותו מקור ולכן הסברה היא שמספרים מסויימים הוקצו ליצרנים או צורפים או בתי מסחר ספציפיים, לא משנה למי הוקצו המספרים, החותמת של האות 'מ' מוכיחה שהמיסים שולמו עבור הפריט. מרבית החותמות הללו נמצאו על פרטי כסף מאמצע המאה העשרים בעיקר בשנות החמישים והשישים, המספרים שעל פי רוב מופיעים בתוך האות 'מ' הם: 8,16,25,30,31,32,83 (אבל סביר להניח שיש עוד), יש גם מקרים שבנוסף למספר מופיעה אות באלפבית האנגלי. העובדה שיש שוני בנראות של החותמות מוכיחה שכל חותמת יוצרה ועוצבה בנפרד במיוחד עבור מי שחתם בה. עד היום, לא נתגלתה או פורסמה רשימה מסודרת של החותמות 'מ', מה ייצגו המספרים, מי היו הסוכנים שגבו את המס והחתימו את פרטי הכסף ולאיזה אזור גאוגרפי או משרד מס הם היו שייכים - במידה ויש ברשותכם מידע כזה נשמח לקבלו.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה