תיבה לעצים להדלקת התנור או האח (Kindling Box)


תיבה עתיקה לעצים להדלקת התנור או האח (Kindling Box), במיכלים אלה לא הוחזקו פחמים, להם היה מיכל שונה, כאן הוחזקו כפיסי עץ שקל להדלקה שבעזרתו הבעירו את האש הראשונה עד שתתפס גם בפחמים.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה