חותמת על ברונזה גשוטץ (Geschutzt)


גשוטץ (Geschutzt) הנה מילה בגרמנית שמשמעותה 'זכויות יוצרים' (copyrighted) והיא מופיעה פעמים רבות על חפצי ברונזה גרמנים עתיקים.