פונוגרף (Phonograph)


פונוגרף עתיק (Phonograph) - הפוֹנוֹגְרָף הוא המכשיר הראשון שאפשר בעצם להקליט על גביו צלילים ולשמר אותם על גבי מדיה מכנית כדי להשמיעם שוב ושוב. בפונוגרף ההקלטה מועברת לגליל שנקרא גם צילינדר, וזה בניגוד לתקליט השטוח של מכשיר הגרמופון שפותח רק לאחר כעשר שנים מאוחר יותר.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה