ריהוט עתיק שמצוייר כדי להראות כאילו הוא מחופה שריון צב


ריהוט עתיק שמצוייר כדי להראות כאילו הוא מחופה שריון צב, על פי רוב בטכניקה זו עשו שימוש באיטליה אולם גם בגרמניה ואוסטריה במידה פחותה יותר.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה