לודואן (Luduan)


לודואן (Luduan) - הנו יצור אגדי סיני המבשר טובות. הוא נראה כמו צבי עם פרווה ירוקה, זנב של סוס וקרן יחידה על ראשו. הוא יכול לגמוע 5,500 קילומטר ביום אחד והוא מסוגל לדבר את כל השפות בעולם. הוא מופיע במהלך השלטון הנאור, האגדה מספרת שהלאודון הופיע בפני ג'ינגיס חאן (מייסדה ושליטה הראשון של האימפריה המונגולית) ושכנעה אותו לוותר על מאמצי הכיבוש שלו את הודו. כס המלכות של הקיסר בהיכל ההרמוניה העליונה (Hall of Supreme Harmony) שהוא האולם הגדול ביותר שבתוך "העיר האסורה", שבסין מעוטר בשני מבערי קטורת בדמות לודואנס כסמל מבשר טובות.

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה