כלב / אריה קומאינו (komainu) יפני


דמות של כלב / אריה שמירה הנקרא ביפנית קומאינו (komainu) שזו הגרסה היפנית לכלבי פו או כלבי שישי