אמנות סינית - עטלף (מה מסמל)


עטלף-  (נהגה בסינית fu ) ונשמע כמו "מזל טוב" בסינית. לעתים קרובות, חמישה עטלפים מופיעים יחד על חפץ סיני והדבר מייצג חמש ברכות בסין שהן: 1. חיים ארוכים 2, עושר 3. בריאות 4. אהבה לערכים נעלים 5. מוות טבעי

Next Prev להגדלה לחץ על התמונה